หน้าที่
หัวข้ออื่นๆนอกเหนือเมนูด้านซ้าย
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลเมืองหงส์
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ ...
 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่า ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจ ...
 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
รายงานผลการดำเนินการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการดำเนินการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.44-005 สายเมืองหงส์ถึงโคกชาด ม.6 ต.เมืองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ร่าง TOR โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.44-005 สายเมืองหงส์ถึงโคกชาด ม.6 ต.เมืองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,895,898.86 บาท
ร่าง TOR โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัสต์ติก
ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัสต ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา (บัณฑิตน้อย) ประจำปีงบประมาณ 2562
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา (บัณฑ ...
 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562&nbs ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยชุมชน ปีงบประมาณ2562 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยโดย ...
 โค ...
อ่านต่อ... 
 
เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ บ้านเมืองหงส์ ประจำปี 2562
เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ บ้านเมืองหงส์ ประจำปี ...
  อ่านต่อ... 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  งานประเพณีบวงสรวงพระพรหม
  งานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป
  ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ...
  ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ...
  อ่านต่อ... 
   
  ประเพณีบุญบั้งไฟเมืองหงส์
  ประเพณีบุญบั้งไฟเมืองหงส์ ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  เจดีย์เมืองหงส์
  เจดีย์เมืองหงส์ ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
   
  เช็คเมล์
  คลิกและตอบแบบสอบถามออนไลน์
  หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
  นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
  เช็คเมล์
  ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
  คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
  รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
  กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
  ช่องทางบริการประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม
  ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
  facebook เมืองหงส์ หรือ QR Code ด้านล่าง
  ต้องสแกนโดย App QR Code
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
  โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
  สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
  อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
  คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
  เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ดูผลงานรัฐบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
  รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
  ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
  สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
  สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
  ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
  สมัครงาน