โปรดอย่าลืม วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562  เข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โปรดตรวจสอบสิทธิของท่าน ณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ,สำนักงานทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ บ้านเมืองหงส์ ประจำปี 2562

       งานประเพณีเอาบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ของชาวบ้านเมืองหงส์และหมู่บ้านใกล้เคียง ประจำปี 2562 ได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 9-10-11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 โดยในวันที่ 9 มีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ(แห่พระอุปคุต) ขึ้นประทับบนหอพระอุปคุต วันที่ 10 มีพิธีเชิญผะเหวดเข้าเมือง (แห่ผะเหวด) และวันที่ 11 เริ่มจากเวลาสี่นาฬิกา หรือประมาณตี4 ก็มีพิธีสักการะพระอุปคุตและแห่เข้าพันก้อนเวียนรอบบริเวณวัดจำนวน 3 รอบ และต่อด้วยฟังเทศน์มหาชาติ และมีการแห่กัณฑ์จอบกันหลอน ไปจนถึงเวลาประมาณ 18.00น. เมื่อฟังเทศน์ฯครบทุกกัณฑ์แล้ว ก็จะมีพิธีสุดท้ายคือล้างธรรมมาส กำหนดคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ ผิดพลาดประการใดต้องขอกราบอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย แต่ขั้นตอนละเอียดจะมีอีกเยอะ จึงขอนำเสนอเพียงบางส่วน ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามบันทึกตำนานบุญประเพณีของชาวพุทธ มีให้ค้นคว้ามากมาย ในส่วนนี้จะขอนำเสนอเพียงคร่าวๆ และขอเชิญชมกิจกรรมประเพณีเอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติของชาวเมืองหงส์ ประจำปี 2562 ตามภาพที่ปรากฏด้านล่างนี้
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

      เทศบาลตำบลเมืองหงส์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระราชปณิธานฯ ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี จ.อ.อภิชาติ ไชยสีดา รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์ กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุระชัย นพไธสงค์ ปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นวิทยากรฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาได้แก่อาสาสมัครอาสาสมัครปศุสัตว์ จำนวน 20 คน ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวที่สนใจในเขตเทศบาลตำบลเมืองหงส์ จำนวน 100 คน   ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า และให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี 
โครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ณ วัดหงส์สุวรรณาวาส

      โครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ พบประชาชน จัดเมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานวัดหงส์สุวรรณาวาส  โดยประธานกล่าวเปิดงานได้แก่ นายทัศนัย  ไวยนิยมพงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  และกล่าวรายงานโดยนางเศรนี  บุญเหลี่ยม  ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์    ในโครงการนี้ อบจ.ร้อยเอ็ดได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง จัดบูทออกให้บริการประชาชนฟรี ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจวัดความดัน ตรวจโรคทั่วไป เอ็กซเรย์ร่างกายฟรี  นวดแผนไทย หน่วยรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี สินค้าราคาถูกจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด อุทยานการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยรับชำระภาษีเคลี่ยนที่เกี่ยวกับภาษีโรงแรม ภาษีน้ำมัน กลุ่มสินค้าโอท็อปจากหมู่บ้านนวัตวิถี บ้านหัวฝายหมู่ที่ 11 ต.เมืองหงส์  สินค้าเกษตร พืชผักปลอดสารพิษ 
อาลัย นาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) วีรบุรุษผู้สละชีพในถ้ำหลวง

      ประมวลภาพ พิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรีสมาน กุนัน  ณ ฌาปนสถานวัดหนองคู ตำบลเมืองหงส์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 7-14 กรกฎาคม พ. ศ.  2561
ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2560 จังหวัดร้อยเอ็ด

      
พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

      พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560  ณ หอประชุมโดมอเนกประสงค์ (ศาลาลูกพระพรหม)  โดยมีจิตอาสาเฉพาะกิจ หลายพันคนเข้ารับพระราชทานสิ่งของ ในครั้งนี้ เสร็จพิธีแล้ว จิตอาสาทุกคนร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองที่ออกดอกเหลืองบานสะพรั่ง ภายในบริเวณรอบๆที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
 
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
เช็คเมล์
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน