โปรดอย่าลืม วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562  เข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โปรดตรวจสอบสิทธิของท่าน ณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ,สำนักงานทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ บ้านเมืองหงส์ ประจำปี 2562
 งานประเพณีเอาบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ของชาวบ้านเมืองหงส์และหมู่บ้านใกล้เคียง ประจำปี 2562 ได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 9-10-11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 โดยในวันที่ 9 มีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ(แห่พระอุปคุต) ขึ้นประทับบนหอพระอุปคุต วันที่ 10 มีพิธีเชิญผะเหวดเข้าเมือง (แห่ผะเหวด) และวันที่ 11 เริ่มจากเวลาสี่นาฬิกา หรือประมาณตี4 ก็มีพิธีสักการะพระอุปคุตและแห่เข้าพันก้อนเวียนรอบบริเวณวัดจำนวน 3 รอบ และต่อด้วยฟังเทศน์มหาชาติ และมีการแห่กัณฑ์จอบกันหลอน ไปจนถึงเวลาประมาณ 18.00น. เมื่อฟังเทศน์ฯครบทุกกัณฑ์แล้ว ก็จะมีพิธีสุดท้ายคือล้างธรรมมาส กำหนดคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ ผิดพลาดประการใดต้องขอกราบอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย แต่ขั้นตอนละเอียดจะมีอีกเยอะ จึงขอนำเสนอเพียงบางส่วน ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามบันทึกตำนานบุญประเพณีของชาวพุทธ มีให้ค้นคว้ามากมาย ในส่วนนี้จะขอนำเสนอเพียงคร่าวๆ และขอเชิญชมกิจกรรมประเพณีเอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติของชาวเมืองหงส์ ประจำปี 2562 ตามภาพที่ปรากฏด้านล่างนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
 
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
เช็คเมล์
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน